Grondzaken

Advies

Verwerving, onteigening, uitgifte of planschade?

Manche Vastgoed levert senioriteit aan tafel  | deskundig, snel en onafhankelijk. 

Een bedrijfsverplaatsing of een perceel grond? 

14 Jaar grondzaken ervaring bij de gemeente Zwolle en NRVT gecertificeerd. 

Bel of mail (038) 230 3000|info@manchevastgoed.nl 

 

Taxatie

Een grondzaken taxatie of kort waardeadvies? 

Manche Vastgoed taxeert woningen, grond en bedrijfsobjecten. 

NRVT gecertificeerde taxaties met NWWI

Voor marktwaarde | inbrengwaarde | onteigeningschade | planschade. 

 

Aan- en verkoop

Binnenstedelijke verwerving | onteigeningsadvies | uitgifte bedrijfskavels

Een second-opinion, deskundigen commissie of een scherpe onderhandelaar?

De waarde van onze taxaties en adviezen zit in de onderbouwing

Bel of mail info@manchevastgoed.nl